+420 777 571 235
+420 603 471 235

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej cyklistických, silničních a sportovních dílů i dalších produktů, které s tím souvisejí. Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje Prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Návod se nepřikládá ke komponentům určeným k odborné montáži. Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Ceny a záruka

Provozovatel internetového obchodu Martin Chmelík - ELEKT (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu elekt.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny v českých korunách a to dle volby bez DPH nebo včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

Objednání zboží

Odesláním (dokončením) objednávky vybraného zboží Zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu. Po odeslání objednávky se Zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. Zákazník má možnost kdykoli si prohlédnout svou objednávku v systému obchodu, nebo si ji vytisknout. Pokud Zákazník v osobních údajích správně vyplnil emailovou adresu, bude mu na tuto adresu doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

Zákazník si může zvolit způsob platby z nabízených možností, které jsou stanoveny dohodu dle obchodních podmínek Provozovatele.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má Provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat Zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu Zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů je zboží skladem a zasláno do 48 hodin. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má Zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím České Pošty, dovážkou pracovníkem e-shopem na místo určení Zákazníka nebo osobním odběrem v provozovně. Zákazníkovi jsou účtovány odpovídající náklady na dopravu a o jejich výši je informován již ve formuláři odeslání objednávky.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda-li zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (dopravní službě, nebo našemu pracovníkovi), který je povinen sepsat zápis o škodě. Příjemce zásilky je povinen překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky a případné závady hlásit zasílateli nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad – faktura, případně kopie dokladu o prodeji spotřebiteli, pokud je to vyžadováno. Zákazník je povinen na vlastní náklady reklamované zboží dopravit do provozovny dodavatele (osobně nebo přepravní službou), nebo si u dodavatele vyžádat placený odvoz. Za poškození zboží zaslaného v neoriginálním nebo neodpovídajícím obalu nese odpovědnost Zákazník. Dle domluvy může být Zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a Zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravou k Zákazníkovi.

Ochrana osobních dat

Provozovatel si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze Provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se Zákazníkem.